Titel Afbeelding

Over mij

Wie ben ik?

In 1974 ben ik in Bussum geboren. Twee jaar na mij werd mijn broertje geboren. Het grootste deel van mijn leven heb ik in de Betuwe gewoond. Zowel op het reguliere- als op het vrijeschoolonderwijs gezeten. Aansluitend deed ik een praktijkopleiding voor de horeca.Op mijn twintigste verhuisde ik naar Brussel waar ik een jaar au-pair was. Daarna startte ik aan de vrijeschool Pabo waar ik vier jaar later in 1999 mijn diploma haalde. Eenentwintig jaar werkte ik in het onderwijs. Eerst als leerkracht in het PO vrijeschoolonderwijs. Ik haalde mijn master Education aan de universiteit van Plymouth. Waarna ik vele jaren als docent pedagogiek aan de vrijeschool pabo en als onderwijs-innovator aan de faculteit educatie van hogeschool Leiden werkte. In 2020 startte ik met Mooite mijn eigen bedrijf en momenteel volg ik de internationale opleiding ‘Biographywork and the Art of Conversation’ aan het instituut voor biografiek.

Mooite in je levensloop

Is je moeite groter dan je mooi? Verlang je naar een lichter, liefdevoller leven?

Met mijn lief Dennis en mijn twee kinderen (Djoeke 16 & Teije 18 jaar), twee poezen en hond Moos woon ik in een lichtblauw houten huis aan de rand van het dorp Vijfhuizen onder de rook van Haarlem.

Je ben van harte welkom in mijn Mooite atelier. Een plek die ruimte en schoonheid biedt voor gesprek. Om te luisteren naar je levensverhaal en met andere ogen te kijken. De zonvervulde én de donkere momenten in je leven waarderen en erkennen wat ze in je levensloop brengen.

Vijf keer per jaar komt er een mooite-nieuwsbrief uit met daarin nieuws, portretten, recepten, verhalen, gedichten, beelden en meer.

Hoe is dat voor jou?

Toen ik in 1999 startte ik op De Vrije School werden Vera en ik onderdeel van elkaars leven, ik werd haar juf in de zesde klas (groep 8). Met haar project: “zie je mij?”™ geeft ze jonge mantelzorgers een gezicht. Hoe is het om op te groeien met een broer of zus met een vorm van autisme? Vera volgde drie jongeren op zoek naar een antwoord. Hoe het is om samen te leven met iemand die extra zorg nodig heeft. Waarin maakt het je mooier en waarin verschijnt de moeite?

Wat me het meest ontroerde in haar verhaal is het antwoord dat ze geeft als Jan Jaap haar vraagt: “wat heb je het meest gemist?” Haar antwoord is: “dat iemand aan me gevraagd heeft, hoe is dat voor jou?”

Beluister op Spotify