Titel Afbeelding

Over mij

Wie ben ik?

In 1974 ben ik in Bussum geboren. Mijn moeder werkte als verpleegkundige op de kinderafdeling in het ziekenhuis en mijn vader was fysiotherapeut. Twee jaar na mij werd mijn broertje geboren. Het grootste deel van mijn leven heb ik in de Betuwe gewoond. Zowel op het reguliere- als op het vrijeschoolonderwijs gezeten. Aansluitend deed ik een praktijkopleiding voor de horeca, ik ging een dag in de week naar school en werkte vier dagen in een sterren restaurant. Op mijn twintigste verhuisde ik naar Brussel waar ik een jaar au-pair was. Daarna startte ik aan de vrijeschool Pabo waar ik vier jaar later in 1999 mijn diploma haalde. Eenentwintig jaar werkte ik in het onderwijs. Eerst als leerkracht in het PO vrijeschoolonderwijs. Ik haalde mijn master Education aan de universiteit van Plymouth. Waarna ik als docent pedagogiek aan de vrijeschool pabo en de laatste jaren als onderwijs-innovator aan de faculteit educatie van hogeschool Leiden werkte. In 2019 nam ik daar afscheid. Mooite had mij gevonden.

Mooite op onze buitenplaats

Met mijn lief en mijn twee kinderen (14 & 16 jaar) woon ik in een lichtblauw houten huis aan de rand van het dorp Vijfhuizen onder de rook van Haarlem. Voor ons huis stroomt de Haarlemmermeer ringvaart. Op ons terrein worden de kapschuur en oude paardenstallen omgebouwd naar verschillende ruimten die we zo gaan inrichten dat deze na het aflopen van een functie weer ingezet kan worden voor andere functie. Bijvoorbeeld willen we aan een van de ruimtes tijdelijk de functie wonen koppelen zodat mijn ouders bij ons kunnen komen wonen.

We willen de bodemdaling tegen gaan en samen het waterbeheer met de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap vormgeven. De plek wordt energie neutraal en energieleverend. De biodiversiteit en zelfvoorziening voor voedsel wordt in een natuurinclusief en circulair systeem vormgegeven waardoor de bodem verreikt wordt.

Onze buitenplaats is een plek waarmee we maatschappelijk meerwaarde willen creëren. Een plaats die concreet bijdraagt aan brede welvaart. Een plek waar we vanuit een meer generatie perspectief bijdragen aan het vormgeven van heden en toekomst. Een buitenplaats die laat zien hoe je met de complexiteit van hedendaagse vraagstukken om kan gaan op een innovatieve ondernemende (niet commerciële) wijze die stuurt op verbetering van het gebied en vergroten van maatschappelijke meerwaarde. Dat doen we vanuit een breed begrip van welvaart in relatie met mensen om ons heen, onze fysieke omgeving en met een spiritueel perspectief.

Vijf keer per jaar komt er een mooite-nieuwsbrief uit met daarin nieuws, portretten, recepten, verhalen, gedichten, beelden en meer.

Hoe is dat voor jou?

Toen ik in 1999 startte ik op De Vrije School werden Vera en ik onderdeel van elkaars leven, ik werd haar juf in de zesde klas (groep 8). Met haar project: “zie je mij?”™ geeft ze jonge mantelzorgers een gezicht. Hoe is het om op te groeien met een broer of zus met een vorm van autisme? Vera volgde drie jongeren op zoek naar een antwoord. Hoe het is om samen te leven met iemand die extra zorg nodig heeft. Waarin maakt het je mooier en waarin verschijnt de moeite?

Wat me het meest ontroerde in haar verhaal is het antwoord dat ze geeft als Jan Jaap haar vraagt: “wat heb je het meest gemist?” Haar antwoord is: “dat iemand aan me gevraagd heeft, hoe is dat voor jou?”

Beluister op Spotify