Titel Afbeelding

Mooite in tussenruimte

Moeilijke of pijnlijke ervaringen geven een neiging tot terugtrekken uit de wereld ten koste van onszelf. We “vermosselen” en kruipen als een weekdier in onze schelp.

Mooie of gelukkige ervaringen geven een neiging tot naar buiten richten; we delen ze massaal op social media. Ze zetten aan tot actie en we lopen het risico om geforceerd in de wereld te verschijnen ten koste van de ander of het andere.

We hebben taal nodig om vanuit een midden te luisteren en te spreken om zo in verbinding te zijn met onszelf, de ander en een groter geheel.  De kunst is om zorg te dragen voor een dynamische midden tussen genoeg bij jezelf én genoeg in de wereld.

Dat doen we door nabij te zijn, ruimte te maken, vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn naar de andersheid van de ander. De ander is een ander en precies daarin schuilt iets essentieels.

Als we vanuit onze eigen geaardheid open staan voor de andersheid van de ander. Als we durven luisteren, echt luisteren. Als we in de moeite van de ander nabij kunnen blijven. Als we geen redder, adviseur of helper worden dan geven we ruimte aan de vraag: hoe is dat voor jou?

Vijf keer per jaar komt er een mooite-nieuwsbrief uit met daarin nieuws, portretten, recepten, verhalen, gedichten, beelden en meer.