Mooite

Mooite is in ons allemaal, in jonge mensen en oudere mensen. Mooite is niet alleen fijn, mooi of zacht maar ook rauw, moeizaam en ontregelend zoals de beelden in de expositie “Rafelranden van schoonheid” die begin 2017 in het textiel museum in Tilburg te zien was. Zachtroze silicone zakken verbonden met harige, harde koorden. Werken die op het eerste gezicht mooi waren maar rauw en imperfect aan de achterzijde. Fraaie én onheilspellende objecten in de ruimte. Geboorteprocessen én rouwprocessen in ons leven. Daarin nabij zijn in onszelf, de ander en het grotere geheel is mooi én moeite, zo precies heel mooite.

In een verjaardagsfelicitatie aan Rob, wenste ik hem een liefdevol nieuw levensjaar met veel groen, kleurrijke ontmoetingen en weinig materie. Dat laatste omdat hij vanuit ‘minder materie & meer in de wereld’ net rigoreuze keuzes in zijn leven had gemaakt. Hij schreef terug: ‘Ja, Merel. Dank. Veel, heel veel mooite.’ Mooite in taal, zijn ervaring precies omschrijvend. In de moeite die hij ervaart, verschijnt ook het mooie en andersom; in al het moois dat hij kiest, komt ook de moeite mee. Dat hele echte in onszelf, de ander en het grotere geheel is mooite.

Het Nederlandse woordenboek geeft nog geen resultaat voor ‘mooite’. De zoekmachines geven aan: het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in woordenboek. Daar wil ik verandering in brengen omdat taal een sterk manifesterende werking heeft. Als we taal vinden voor onze mooite dan kunnen we er schrijvend of pratend over communiceren en al doende deze taal verrijken waardoor nuanceringen verschijnen en steeds helderder wordt waar onze mooite in essentie over gaat. Daarmee zal angst, neerslachtigheid, perfectionisme, schaamte, uitputting en eenzaamheid afnemen. Waardoor verbinding, nabijheid, veerkracht en liefde in onszelf, de ander en het grotere geheel groeit.

Mooite

in dankbaarheid

Uiting geven aan dankbaarheid geeft een gevoel van overvloed en verbinding. Dat lijkt heel wenselijk maar de moeite erin is dat rigide dankbaarheid of gezwollen positiviteit leidt tot het buitensluiten van gevoelens als verdriet of boosheid. Je pijn includeren is Mooite. Is dankbaar zijn én erkennen dat iets moeite kost.

Verder lezen
Mooite

in luisteren

Een tussenruimte ontstaat als je in luisteren aanwezig bent, In nabijheid bent waarin je door de ogen van een ander liefdevol, zonder oordeel naar jezelf kan waarnemen. Met al je mooi en alle moeite die er in is. Luisteren naar jezelf, de ander en het grotere geheel. Bekrachtigend en liefdevol maar ook confronterend en ontregelend.

Verder lezen
Mooite

in taal geven

Taal die nauwkeurig beschrijft wat we zien, horen of voelen. Zo kan je je afvragen of je in de vroege ochtend gedempt licht of oplichtende duisternis waarneemt. Woorden scheppen. Taal werkt sterk manifesterend. Zorgvuldigheid in taal is dus belangrijk in het genuanceerd delen van onze mooie en moeizame levenservaringen.

Verder lezen

Mooite

Blog